خرید آپارتمان در اندیشه |مسکن نوین| خرید ملک در اندیشه|خرید آپارتمان در اندیشه


خرید آپارتمان در اندیشه

لیست آگهی های جدید خرید آپارتمان در اندیشه

تعداد آگهی :290 مورد یافت گردید

خرید آپارتمان در اندیشه۴۱ متری با ۱۰۰میلیون نقدی

آپارتمان | فروش | 18 /11 /1398 |کد:c368
خرید آپارتمان در اندیشه۴۱ متری با ۱۰۰میلیون نقدی

100,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک ۴۷متری روبه نما

آپارتمان | فروش | 16 /11 /1398 |کد:c367
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک ۴۷متری روبه نما

310,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک۵۱ متری خیابان اطلاعات

آپارتمان | فروش | 15 /11 /1398 |کد:c366
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک۵۱ متری خیابان اطلاعات

342,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک۴۶ متری پارکینیگ دار

آپارتمان | فروش | 14 /11 /1398 |کد:c365
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک۴۶ متری پارکینیگ دار

300,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه فاز یک ۷۳ متری طبقه اول

آپارتمان | فروش | 12 /11 /1398 |کد:c363
خرید ملک در اندیشه فاز یک ۷۳ متری طبقه اول

445,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۸۸ متری

آپارتمان | فروش | 20 /10 /1398 |کد:c360
خرید آپارتمان در اندیشه ۸۸ متری

430,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۴۸ متری

آپارتمان | فروش | 18 /10 /1398 |کد:c359
خرید آپارتمان در اندیشه ۴۸ متری

182,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه ۴۱ متری

آپارتمان | فروش | 18 /10 /1398 |کد:c358
خرید ملک در اندیشه ۴۱ متری

134,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک ۵۲ متری

آپارتمان | فروش | 12 /10 /1398 |کد:c357
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک ۵۲ متری

160,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۷۲ متری

آپارتمان | فروش | 12 /10 /1398 |کد:c356
خرید آپارتمان در اندیشه ۷۲ متری

403,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 41 متری روبه نما

آپارتمان | فروش | 11 /10 /1398 |کد:c355
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 41 متری روبه نما

153,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه 54 متری فاز یک پارکینیگ دار

آپارتمان | فروش | 11 /10 /1398 |کد:c354
خرید ملک در اندیشه 54 متری فاز یک پارکینیگ دار

190,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه 72 متری فاز یک روبه نما

آپارتمان | فروش | 10 /10 /1398 |کد:c353
خرید آپارتمان در اندیشه 72 متری فاز یک روبه نما

235,000,000 تومان

اطلاعات ملک
1