خرید آپارتمان در اندیشه |مسکن نوین| خرید ملک در اندیشه|خرید ملک در اندیشه


خرید ملک در اندیشه

لیست آگهی های جدید خرید ملک در اندیشه

تعداد آگهی :283 مورد یافت گردید

خریدآپارتمان60متری اندیشه فازیک پارکینیگ دار

آپارتمان | فروش | 24 /10 /1398 |کد:c361
خریدآپارتمان60متری اندیشه فازیک پارکینیگ دار

380,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۸۸ متری

آپارتمان | فروش | 20 /10 /1398 |کد:c360
خرید آپارتمان در اندیشه ۸۸ متری

430,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۴۸ متری

آپارتمان | فروش | 18 /10 /1398 |کد:c359
خرید آپارتمان در اندیشه ۴۸ متری

182,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه ۴۱ متری

آپارتمان | فروش | 18 /10 /1398 |کد:c358
خرید ملک در اندیشه ۴۱ متری

134,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک ۵۲ متری

آپارتمان | فروش | 12 /10 /1398 |کد:c357
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک ۵۲ متری

160,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۷۲ متری

آپارتمان | فروش | 12 /10 /1398 |کد:c356
خرید آپارتمان در اندیشه ۷۲ متری

403,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 41 متری روبه نما

آپارتمان | فروش | 11 /10 /1398 |کد:c355
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 41 متری روبه نما

153,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه 54 متری فاز یک پارکینیگ دار

آپارتمان | فروش | 11 /10 /1398 |کد:c354
خرید ملک در اندیشه 54 متری فاز یک پارکینیگ دار

190,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه 72 متری فاز یک روبه نما

آپارتمان | فروش | 10 /10 /1398 |کد:c353
خرید آپارتمان در اندیشه 72 متری فاز یک روبه نما

235,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 53 متری 6 واحدی

آپارتمان | فروش | 09 /10 /1398 |کد:c352
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 53 متری 6 واحدی

150,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۶۷ متری شهرک صدف

آپارتمان | فروش | 05 /10 /1398 |کد:c351
خرید آپارتمان در اندیشه ۶۷ متری شهرک صدف

280,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه فاز یک 45 متری روبه نما

آپارتمان | فروش | 05 /10 /1398 |کد:c350
خرید ملک در اندیشه فاز یک 45 متری روبه نما

135,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه ۸۵ متری نوساز

آپارتمان | فروش | 04 /10 /1398 |کد:c347
خرید آپارتمان در اندیشه ۸۵ متری نوساز

640,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید ملک در اندیشه 51 متری دوخواب

آپارتمان | فروش | 04 /10 /1398 |کد:c346
خرید ملک در اندیشه 51 متری دوخواب

190,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 55 متری پارکینیگ دار

آپارتمان | فروش | 04 /10 /1398 |کد:c345
خرید آپارتمان در اندیشه فاز یک 55 متری پارکینیگ دار

205,000,000 تومان

اطلاعات ملک

خرید آپارتمان در اندیشه 67 متری شهرک صدف

آپارتمان | فروش | 24 /09 /1398 |کد:c344
خرید آپارتمان در اندیشه 67 متری شهرک صدف

280,000,000 تومان

اطلاعات ملک
1