سپردن ملک برای فروش یا اجاره :

برای فروش آسان تر ملکتان میتوانید ملک مورد نظرتان را با مشخصات در سایت مسکن نوین مرجع تخصصی خرید ملک و آپارتمان در شهر اندیشه تهران ثبت کنید تا سریع تر به فرش برسد . بازدید کننده گرامی ، جهت ثبت اطلاعات ملک خود ،لطفا موارد مورد نیاز با اطلاعات ملکتان را با دقت به صورت کامل وارد نموده و ثبت نمایید . در صورت تمایل به ارسال تصویر لطفا تصاویر را به شکل افقی با کیفیت واضح ارسال فرمایید . 

logo 1 1